Persoonlijk ontwikkelingsplan

Mensen in organisaties nemen en krijgen steeds meer de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Om de kloof tussen het huidige functioneren en het gewenste functioneren te overbruggen is coaching een geschikt instrument.

Coaching is een individueel traject, bedoeld om uw zakelijke en persoonlijke vaardigheden en kwaliteiten verder te ontwikkelen. Coaching gebeurt door persoonsgerichte feedback en door u in uw eigen spiegel te laten kijken. Zo krijgt u greep op uw eigen leven en komt u meer in de rol van regisseur in plaats van toeschouwer. Door coaching wordt afstand en ruimte gecreëerd om te reflecteren op uw eigen handelen, ideeën en visie. Ook kunnen specifieke vraagstukken onderwerp van gesprek zijn in een coachings-sessie.

Voordelen van coaching

Het voordeel van coaching is dat u de unieke aandacht krijgt voor die aspecten waar u uzelf verder in wilt ontwikkelen. Coaching gebeurt op een wijze die past bij u en uw manier van leren en op een tijdstip en locatie die u uitkomen.

Werkwijze coaching

Het eerste contact tussen u en de coach is vrijblijvend en kosteloos. Wij hechten er belang aan dat het ‘klikt’ tussen u en uw coach. Een vertrouwensband is immers een voorwaarde voor een goede samenwerking tijdens een coaching-traject. In het eerste gesprek worden de wensen en behoeften geïnventariseerd en vervolgens wordt een traject op maat uitgewerkt en met u besproken.

Vragen of contact

Joyce Teeuwen

GZ Psycholoog / Arbeids- & organisatiepsycholoog
06 – 241 345 46
info@floreren-pab.nl